דיני ביטוח

משרדנו מטפל ומייצג מבוטחים בתביעות רבות בגין תביעות על פי פוליסות ביטוח לרבות תביעות בגין מקרי מוות, נכות מתאונה, אובדן כושר עבודה, ביטוחי בריאות, סיעוד וכיו"ב.
 
נפגע/ת בתאונה? פוליסת נכות 
במידה ואת/ה ו/או קרוב משפחתך נפגעתם בתאונה וברשותכם פוליסת נכות מתאונה הנכם רשאים לתבוע את חברת הביטוח בגין הנכות וזאת בתוך 3 שנים ממועד התאונה והנכם זכאים לקבל פיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה וסכומי הביטוח.
 
נפגעת בתאונה / חלית ונעדרת מעבודה? פוליסת אובדן כושר עבודה 
 
במידה ואת/ה ו/או קרוב משפחתך חליתם ו/או נפצעתם ונאלצתם להפסיק את העבודה בעקבות המחלה ו/או התאונה באם קיימת ברשותך פוליסה של אובדן כושר עבודה הנכם רשאים לתבוע את חברת הביטוח ולקבל תגמולי ביטוח חודשיים בגובה השכר המבוטח וזאת לאחר תקופת ההמתנה הקבועה בפוליסה.
 
במידה ונרכש ביטוח גם בגין שחרור מפרמיה, הרי שבתום תקופת ההמתנה תהא/י זכאי/ת לשחרור הפוליסה מפרמיה, קרי אי תשלום פרמיות ביטוח בתקופה בה הנך מצוי/ה באובדן כושר עבודה.      
 
פוליסות ביטוח בגין אובדן כושר עבודה במקרים רבים דורשות כתנאי לקיומו של אובדן כושר עבודה כי  המבוטח יאבד בכ- 75% את כושרו לעבוד בעיסוקו ו/או מקצועו  עובר לתאונה ו/או בכל עיסוק סביר אחר.
 
עם זאת קיימות פוליסות ביטוח בהן הגדרת אובדן כושר עבודה נוקשה פחות, כגון אובדן 50% בלבד מכושר העבודה, אובדן הכושר מתייחס לחוסר היכולת לעסוק בעיסוק עובר לתאונה, קיצור תקופת המתנה לתקופה נמוכה משלושה חודשים וכיו"ב.
 
ניתן להגיש תביעה הן בשל הנכות והן בשל אובדן כושר עבודה, בהתאם לתנאים הקבועים בפוליסה.
 
זכור/רי!! תביעה לפי פוליסת ביטוח מתיישנת בחלוף שלש שנים !!!  אל תפספס את המועד , שאחרת תטען חברת הביטוח להתיישנות התביעה!!!
 
חשוב  לדעת : במידה שהחלטת להגיש תביעה לנכות יש לצרף לכתב התביעה חוות דעת מומחה רפואי שתתייחס לנכות ולאובדן כושר העבודה. משרדנו עובד עם מיטב המומחים הרפואיים בארץ בתחומים השונים.       
עו"ד מרסל בלקר בעלת ניסיון עשיר של 15 שנה בתחום הביטוח, עבדה בחברות הביטוח המובילות בארץ, בעלת תעודת סוכן ביטוח, וניסיונה הרב יכול לסייע לך בקבלת הפיצוי המרבי עבורך.   
זכור/זכרי - דחיית התביעה ע"י חברת הביטוח אינה מהווה סוף פסוק, בהרבה מקרים חרף סיבות הדחייה השונות והמגוונות של חברות הביטוח, משרדנו מצליח להשיג ולממש את זכויותיך בפוליסות השונות. 
 

כל הזכויות שמורות עו"ד מרסל בלקר © 2018